---------------------------------------------------------------

Комерційний директор
Член Правління ГС
"Холодильна асоціація України"
Голова Комітету ГС "ХАУ"
по співпраці з закордонними виробниками

---------------------------------------------------------------

Технічний директор
Член Правління ГС
"Холодильна асоціація України"
Голова Комітету ГС "ХАУ"
по міжнародній співпраці
Голова проектного офісу ГС "ХАУ"

Гринько Володимир

Хоменко Олег

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Наша команда